Tượng 4 TT tại Mount Rushmore có nguy cơ bị phá hoại ?

Image may contain: 2 people, sky, mountain, cloud, outdoor and nature

(DĐTC): Bốn ông tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được tạc tượng trên núi tại Mount Rushmore National Memorial (Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Núi Rushmore) tiểu bang South Dakota, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng đang bị tụi tả, bọn tà Antifa, BLM, 4T, Lừa chỉ trích, kéo đổ tượng đài ở các thành phố và tiểu bang do Lừa cầm quyền. Dùng chiêu bài kỳ thị vớ vẩn, bọn khốn nạn (xin lỗi, không còn từ nào nhẹ hơn) đang đánh thẳng vào các biểu tượng của những giá trị nền móng Hoa Kỳ. Chúng muốn lật đổ những gì mà người Mỹ trân trọng, bảo vệ, coi là thiêng liêng: quốc gia, nền độc lập, sự phát triển, quyền tự do, sự bình đẳng.

Tại sao bốn vị tổng thống này được chọn tạc tượng tại Mount Rushmore National Memorial?

https://www.nps.gov/moru/le

Việc tạc tượng này kéo dài 14 năm (October 4, 1927 – October 31, 1941), bắt đầu dưới thời tổng thống thứ 30, TT Calvin Coolidge. Tại sao lại chọn 4 vị tổng thống này trong 30 vị tổng thống tính đến lúc đó? Đây là câu trả lời ngắn gọn:

1. George Washington là vị tướng lãnh đã chỉ huy cuộc chiến tranh cách mạng giành độc lập American Revolutionary War (1775–1783), là tổng thống đầu tiên và là người đặt nền móng dân chủ theo thể chế chính phủ cộng hòa cho nước Mỹ và cho các nước khác noi theo. Tất cả các quốc gia trên thế giới lúc đó đều theo thể chế quân chủ. Cuộc Cách Mạng Mỹ đã gợi hứng cho Cuộc Cách Mạng Pháp (1789-1799) bãi bỏ thể chế quân chủ ở Âu Châu. Tổng thống George Washington tượng trưng cho sự khai sinh của quốc gia Hoa Kỳ.

2. Thomas Jefferson là cha đẻ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là văn kiện quan trọng đầu tiên của quốc gia mới khai sinh và là nguồn cảm hứng cho tất cả các thể chế dân chủ trên thế giới với những ý tưởng như “mọi người được tạo dựng bình đẳng, Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền bất khả nhượng, trong đó có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc.” TT Thomas Jefferson là người đã tăng gấp đôi diện tích nước Mỹ lúc đó bằng việc mua lại Lãnh Thổ Louisiana từ nước Pháp (1803). Ông tượng trưng cho sự tăng trưởng của Hoa Kỳ.

3. Theodore Roosevelt là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, đã dẫn đưa Hoa Kỳ bước vào thời kỳ phát triển kinh tế mau lẹ đầu thế kỷ 20. Ông là nhân vật chính trong việc giúp nước Panama giành độc lập, quyền xây dựng và điều hành vô hạn định Kinh đào Panama, cuộc thương thuyết với nước Pháp trong việc mua lại công trình Kinh đào Panama đã khởi công xây dựng mất 13 năm (1881–1894) và bị đình chỉ 10 năm (1894-1904). Sau đó, Hoa Kỳ tiếp tục xây dựng 10 năm nữa và hoàn thành năm 1914. Kinh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa. TT Theodore Roosevelt còn là người phá bỏ sự độc quyền của các công ty tài chính, thương mại để bênh vực quyền lơi thường dân lao động. Ông tượng trưng cho sự phát triển của Hoa Kỳ.

https://en.wikipedia.org/wi

4. Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 và là tổng thống trong Cuộc Nội Chiến Nam-Bắc (Civil War) của Hoa Kỳ. Ông là linh hồn trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự hiệp nhất của quốc gia và sự giải phóng nô lệ. Cuộc Nội Chiến kéo dài 4 năm (1861-1865). Liên minh các Tiểu bang Miền Bắc (The Union) muốn giữ sự hợp nhất Liên Bang giữa các tiểu bang trong khi Liên minh các Tiểu bang Miền Nam (The Confederate) muốn tách rời để tạo ra một quốc gia mới. Nguyên nhân cuộc chiến là Miền Bắc muốn bãi bỏ chế độ nô lệ cho người da đen và Miền Nam muốn giữ nó. TT Abraham Lincoln đã nói: “there shall no longer be a doubt that all men are created free and equal – sẽ không còn sự nghi ngờ gì nữa rằng mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng.” The Union đã thắng The Confederate, và sự toàn vẹn lãnh thổ đã được duy trì. TT Abraham Lincoln tượng trưng cho sự giữ gìn, bảo tồn nước Mỹ.

Bọn tà, bọn tả đang chống lại nước Mỹ, khuấy đông sự kỳ thị để đánh phá. Chúng đang lật đổ các biểu tượng mà người Mỹ trân trọng: các biểu tượng quốc gia, lịch sử, tôn giáo. Chúng đốt cờ Mỹ và giày đạp cờ Mỹ dưới chân trong khi giương cao cờ Cộng Sản, Antifa, BLM. Chúng lật đổ tượng, xóa tên đường, trường học mang tên các danh nhân lịch sử, và dựng lên các biểu tượng, “danh nhân” của chúng như George Floyd. Chúng phá hủy biểu tượng Thánh Giá của Ki-tô Giáo và dựng tượng quỷ vương Satan. Nếu bọn tà, bọn tả thống trị nước Mỹ, chúng sẽ đem đại bác ra bắn phá tan nát Mount Rushmore National Memorial y như quân khủng bố Hồi Giáo Taliban đã phá hủy hai tượng Phật cổ xưa và lớn nhất thế giới năm 2001. Bọn tà, bọn tả Antifa, BLM, 4T, và Lừa thường lớn họng rêu rao tình yêu thương, sự đa dạng, lòng khoan dung, chấp nhận khác biệt, v.v… nhưng trong thực tế, chúng đã chứng minh sự giả dối khốn nạn qua những hành động biểu lộ sợ căm ghét, tính độc tôn, bất khoan nhượng, bắt mọi người phải theo ý chúng, v.v… Một bọn đểu cáng, lưỡi rắn uốn éo y như lưỡi bọn CS.

(Trích từ Diễn Đàn Trái Chiều của Vũ Linh)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.