Daily Archives: Tháng Tám 3, 2020

Tiếu Lâm: Thơ Tình Địa Danh Sài Gòn

Thơ Tình Địa Danh Sài Gòn: Các Ông, Các Bà. (Cóp từ Website Người Phương Nam) Chuyện rằng từ thuở xa xưa Ông bà ta đã dây dưa ái tình Bởi thế nên tục truyền rằng: Ông Lãnh, Ông Tạ, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếu Lâm: Thơ Tình Địa Danh Sài Gòn