Daily Archives: Tháng Tám 13, 2020

Từ Việt Nam, Nghĩ Về Donald Trump_Ng. Quang Chơn

Trời âm u, mưa rả rích, Đà Nẵng như chìm trong nỗi buồn của sự tái nhiễm cúm Tàu. Dân ĐN kiên cường, nhưng dường như dân ĐN hơi chủ quan, để lọt những kẻ tình báo Hoa nam mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Việt Nam, Nghĩ Về Donald Trump_Ng. Quang Chơn