Daily Archives: Tháng Tám 26, 2020

Bài Thơ NHỚ MẸ của K1 TPK

Mùa Vu Lan năm nay lại về. Chúng ta là những đứa con dù nay tuổi cũng đà 70-80, nhưng trong lòng luôn nhớ về người Mẹ Yêu Thương không lúc nào vơi. Tình cảm ấy, tâm tình ấy được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Thơ NHỚ MẸ của K1 TPK