Daily Archives: Tháng Tám 20, 2020

Thơ đường

THUYỀN TRĂNG Thưa quý Cóc K1. Lại múa rìu qua mắt thợ đây. Thấy trên net có hai bài thơ Đường, áp dụng bút pháp đối ” Giao Cổ Đối” Cóc tôi  thử làm bài họa dưới đây xin các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ đường