Daily Archives: Tháng Tám 15, 2020

NGUYÊN SA LÀM THAY ĐỔI CẢM NHẬN VỀ THI CA MIỀN NAM

Nguyên Sa  -Người làm thay đổi cảm nhận về thi ca ở Miền Nam Những câu thơ mà Nguyên Sa đem từ Pháp về Việt Nam năm 1956 đã thay đổi rộng khắp cảm nhận thi ca của đa số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NGUYÊN SA LÀM THAY ĐỔI CẢM NHẬN VỀ THI CA MIỀN NAM