Daily Archives: Tháng Tám 22, 2020

Tìm Hiểu về Bầu Cử ở Mỹ (BBC Tiếng Việt)

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt, Nha sĩ Lý Văn Quý, một thành viên đảng Cộng hòa cho biết có ba lý do chính tại sao ông ủng hộ TT Donald Trump và mong ông sẽ tái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm Hiểu về Bầu Cử ở Mỹ (BBC Tiếng Việt)