THƯ CÁM ƠN của K7-HVCSQG v/v trợ giúp K7 Nguyễn Thành (VN)

Thân kính gửi quý Niên Trưởng cùng quý đồng môn Học Viện CSQG,
Không lâu trước đây anh em Khóa 7 Cựu SVSQ Học Viện CSQG gửi thư đến quý Niên Trưởng và anh em đồng môn các khóa kêu gọi giúp đỡ bạn Nguyễn Thành, Cựu SVSQ Khóa 7 Học Viện CSQG hiện sinh sống tại Huế trong một hoàn cảnh cô đơn, thiếu thốn mọi điều bởi tình trạng sức khỏe tồi tệ sau gần 20 năm trong chốn lao tù khổ sai của CSVN! Ngay sau đó chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của quý Niên Trưởng và quý anh em các khóa gửi tài chánh giúp cho bạn Nguyễn Thành qua trung gian của Thủ Quỹ Khóa 7 và gửi trực tiếp về VN cho bạn Nguyễn Thành. Đây là niềm an ủi và khích lệ lớn lao đối với bạn Nguyễn Thành cả về tinh thần lẫn vật chất! 
Thay mặt bạn Nguyễn Thành và anh em Khóa 7 chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm và tình cảm đồng môn mà quý Niên Trưởng và anh em các khóa đã dành cho bạn Nguyễn Thành.
Tại Atlanta, anh Trần Mãng cũng đã có lời kêu gọi và đã quyên góp được một số tài chánh khả quan gửi về giúp bạn Thành. Quý anh Khóa 1 cũng đã gửi trực tiếp về cho bạn Thành mua được một chiếc xe lăn và còn dư một số tiền đáng kể!
Quý anh Khóa 2 cùng nhiều anh em các khóa khác cũng đã gửi trực tiếp về giúp cho Thành.
Riêng anh Lê Văn Hiệp tại Bắc California và Lê Văn Tống tại Nam California, Thủ quỹ K7 đã nhận được sự giúp đỡ của quý Niên trưởng và các anh em như sau:
GS Nguyễn Văn Canh, anh Nguyễn Đức Tửu K7, anh Hiến & Định K7, anh Bùi Văn Hải K7, anh Lê Văn Tống K7, anh Hồ Công Tú K3, anh Nguyễn Thanh Giàu K3, anh Thái Văn Hòa K3, anh Huỳnh Văn Bửu K3, anh Nguyễn Ngọc Tiến K3, anh Hà Văn Sang và Lê Bá Mỹ K3, anh Tôn Thất Biên K1, anh Trần Văn Vĩnh và Đặng Văn Khâm K3, anh Trần Văn Thu, Trần Châu và Tạ Đức Ân QL/VNCH, anh Nguyễn Hùng K3, anh Trần Ngọc Hùng K7, anh Nguyễn Đăng Minh K7, anh Nguyễn Một K9, anh Nguyễn Ngọc Thụy K2, anh Lê Đình Bình K7, anh Hoàng Ngọc Bảo K7.
Tổng số tiền mà anh Lê Văn Tống, thủ quỹ K7 đã gửi về giúp cho bạn Nguyễn Thành là 1,290 dollars cộng cước phí! Đây là tất cả số tài chánh mà thủ quỹ K7 đã nhận được để giúp bạn Nguyễn Thành của quý Niên Trưởng và anh em các khóa trong thời gian vừa qua. Lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý Niên Trưởng và quý đồng môn. Thân kính chúc quý vị và các bạn luôn bình an và sức khỏe. 
Vui lòng nhắc nhỡ người thân và gia đình cùng bằng hữu cùng nhau đi bầu thật đông trong những ngày Bầu Cử sắp tới. 
Đi đông – Bầu đúng – Cử xứng!
Thân kính,
K7 Phan Thanh Thắng
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.