Tìm hiểu Cảnh Sát Mỹ (ST)

Thế Nào là Police, Thế Nào là Sheriff?

Trong hệ thống công quyền của Mỹ có nhiều loại cảnh sát và nó có tên riêng để cho người dân biết trách nhiệm của từng giới cảnh sát. Trong tiếng Việt của chúng ta chưa có sự phân biệt rõ ràng về các ngành cảnh sát ngoài 2 ngành cảnh sát sắc phục và cảnh sát dã chiến.

Tại Hoa Kỳ vì nước quá lớn và có nhiều trách nhiệm khác nhau được phân định rõ ràng do đó nó có nhiều cái tên khác nhau.

1. Cấp thành phố thì gọi là police

2. Cấp quận hạt thì gọi là sheriff hay deputy. Chữ deputy hoàn toàn không có nghĩa là phó cảnh sát. Khi muốn truy lùng tội phạm từ city này chạy qua city kia thì cảnh sát city phải thông báo và nhờ sheriff đi bắt vì county có toàn quyền truy bắt tội phạm ở các city bên trong quận hạt. Nhưng cảnh sat city này không được qua city khác bắt giử.

Inline image

3. Cấp tiểu bang thì gọi là State police; Cảnh sát giao thông thì gọi là highway patrol. Khi truy bắt tội phạm chạy tùm lum trong nhiều quận hạt thì cảnh sát city-police hay sheriff phải nhờ tới state police thì mới qua quận hạt bắt giữ nghi phạm được.

Inline image

A state trooper is a police officer who works at the state level.

4. Cấp liên bang thì có nhiều loại như FBI, federal agents, ICE-cảnh sát di trú, cảnh sát chuyên bắt buôn lậu súng đạn, cảnh sát bắt buôn bán ma túy, mãi dâm, buôn người cấp liên bang…

Inline image

Bài dịch nào dịch chữ deputy là phó cảnh sát trưởng hay đại biểu là bài dịch từ người bên VN hay bài dịch của Google translate.

 (United States): a law enforcement officer who works for the county sheriff‘s office; a deputy sheriff or sheriff’s deputy; the entry level rank in such an agency

The sheriff’s deputies took the suspect into custody.

Deputy Jones was promoted to corporal today.

Người Việt chúng ta trên TV cũng thường lẫn lộn cảnh sát tư pháp là cảnh sát county. Đó là sai. Cảnh sát city cũng lo điều tra tư pháp… như cảnh sát county. Nhưng khi tạm giam thì cảnh sát city phải nhờ cảnh sát county đem đi vì city không có nhà tù. Chỉ có county, tiểu bang, liên bang, Sở Di Trú mới có nhà tù mà thôi.

Thomas Nguyen

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.