GIAN LẬN BẦU CỬ BẰNG PHẦN MỀM_Nguyễn Tấn Thành

Gian lận bầu cử bằng phần mềm rất dễ phát hiện , bởi phần mềm chạy trên một môi trường rộng thì để dấu vết trên đó thật nhiều , không có thời gian che giấu kịp

Chúng ta sẽ nói sơ về nguyên lý gian lận bầu cử  qua phần mềm nhé :

1- Phiếu đút vào máy, máy đọc thông tin, chạy các hàm kiểm tra. Nếu ok nó leo lên mạng đưa kết quả về máy chủ.

2- Máy chủ này ở Đức, ghi vào database.

3- Khi bạn mở trang web theo dõi bầu cử của báo nào đó. Nó sẽ chạy đến chỗ cung cấp yêu cầu lấy thông tin.

4- Chỗ cung cấp liên hệ máy chủ, mặc định thành từng gói gồm: thời gian, số phiếu kiểm, phần trăm Trump, phần trăm Biden. (Khi bạn click vào các hạt nó sẽ lấy riêng hạt đó nhưng kiểu gói cũng như vậy) Tất nhiên chỗ cung cấp cũng có thể lấy tin trước để sẵn nơi nó, cấp bạn cho nhanh, nhưng như thế thì tin này không chính xác, vì không có các phiếu mới kiểm.

5- Chỗ cung cấp sẽ trả lại cho máy tính hay điện thoại của bạn, nó lưu tạm vào bộ đệm, và hiển thị các số đó lên màn hình cho bạn xem.

Ngoài bộ đệm trên điện thoại máy tính các tin này nó còn lưu vào các bộ đệm mạng để truyền thông hay kiểm tra an ninh nhiều nơi nữa.

Giờ chúng ta quan sát màn hình về  2 gói tin trên đây:

Gói số 27

– Thời gian ngày 4/11/2020 giờ 1:51:262

– Tổng số phiếu kiểm 573.857

– Trump 57,8% (vị chi 331.689)

– Biden 40,1% (vị chi 230.117)

Gói số 28

– Thời gian ngày 4/11/2020 giờ 1:51:522

– Tổng số phiếu kiểm 574.417

– Trump 56,8% (vị chi 326 269)

– Biden 40,6% (vị chi 233.213)

Như vậy là giữa hai gói tin này tầm 0,3 giây thì số phiếu Trump không lên mà giảm đi 5420 phiếu. Còn Biden thì tăng lên 3097 phiếu.

Như vậy là có dấu vết phát hiện ra nó rồi ! Đó là câu chuyện gian lận bầu cử qua phần mềm.

Server của Scytl ở Frankfurt

Đúng vậy nhưng chưa, việc thay đổi gian lận này xảy ra ở khâu nào, và làm sao bắt những người thực hiện ? Cũng rất dễ !

Nhìn từ 1 tới 5 nguyên lý trên, ta thấy nhanh dữ liệu từ máy vào server, và server cấp ra hiển thị là chính khâu 4 đó.

Cụ thể tại server sẽ có những chương trình nhỏ làm công việc lấy phiếu trong database bên này bỏ qua bên kia.

Lấy được cái sever, sẽ lấy được các chương trình đó, và biết luôn từ đâu điều khiển chương trình gian lận đó, và nó đã gian lận bao nhiêu. Tất cả chính xác đến từng phiếu và từng 1/100 giây.

Từ đây bạn hiểu ý nghĩa của chuyện đột nhập lấy cái server ở Đức về. Hiểu được nguyên lý gian lận bầu cử qua phần mềm .Và càng hiểu được vì sao team của Donald J. Trump tự tin để chuẩn bị làm nhiệm kỳ hai của TT Trump  rồi chứ?

Theo: https://tintuc60giay.com (Người chuyễn: Hưng Huỳnh)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.