Lệ Thu – Tiếng Hát Để Đời (ST)

Một website để tưởng nhớ “Lệ Thu – Tiếng Hát Để Đời” do những người thân của ca sĩ Lệ Thu và những người yêu mến tiếng hát của cô lập ra.

https://www.forevermissed.com/casilethu/about

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.