Daily Archives: Tháng Sáu 5, 2021

Yểm Trợ K1 Nguyễn Văn Suốt SOS

THƯỢNG KHẨN K1 Bửu Hồng cho biết vừa nhận tin từ K1 Bửu ở VN : K1 Nguyễn Văn Suốt bệnh nặng phải vào Nhà Thương và phải giải phẫu. K1 Bắc Cali Hạp Đinh ,Nghiệp Phan và Nại Trần  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Yểm Trợ K1 Nguyễn Văn Suốt SOS