Daily Archives: Tháng Sáu 29, 2021

Một Người Quen – tác giả Đỗ Duy Ngọc

MỘT NGƯỜI QUEN ÐỖ DUY NGỌC Tui biết anh ta khi tham gia vào chiến dịch X1, chiến dịch đánh tư sản đầu tiên của chính quyền Cộng Sản tại miền Nam sau 1975. Tui hồi đó thất nghiệp dài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Người Quen – tác giả Đỗ Duy Ngọc