Daily Archives: Tháng Sáu 21, 2021

Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha_Điệp Mỹ Linh

Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha Thành kính tưởng niệm Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – nhân Father’s Day 2021 – Điệp Mỹ Linh – Như mọi buổi chiều, tôi âm thầm quan sát những sinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha_Điệp Mỹ Linh

Chuyện Thị Trấn Đã Mất- Tác giả Huyền Chiêu

THỊ TRẤN BIẾN MẤT  Huyền Chiêu Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngải tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Thị Trấn Đã Mất- Tác giả Huyền Chiêu