Daily Archives: Tháng Sáu 10, 2021

Thư Cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day_Hoàng Yến

Thư Cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day Con gái của Ba,Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày này 18 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day_Hoàng Yến