Daily Archives: Tháng Sáu 16, 2021

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL (ST)

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL Không biết có ai trong cả tỷ người nghĩ đến người phát minh ra Emails? Chắc là ít ai nghĩ đến “cha đẻ” của Emails. Người kỹ sư điện tài ba, người sáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL (ST)

Ông H.O. _ Nguyễn Đan Tâm

Ông H.O. Nguyễn Đan Tâm. Mọi người phục ông Thức sát đất. (Tranh: Đinh Trường Chinh)    Mấy tháng nay, nhà ông Thức rộn rịp khách đến viếng kể từ khi có tin gia đình ông Thức được nộp đơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ông H.O. _ Nguyễn Đan Tâm