Daily Archives: Tháng Sáu 13, 2021

Danh Sách MTQ yễm trợ giúp K1 Nguyễn Văn Suốt

Danh Sách các MTQ và kết quả gây quỹ yễm trợ cho K1 Nguyễn Văn Suốt do Phan Quang Nghiệp cập nhật lúc 6:00PM ngày 12/6/2021.  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Danh Sách MTQ yễm trợ giúp K1 Nguyễn Văn Suốt

Bài ca của Người Du Tử – Tác giả Đoàn Dự

 BÀI CA CỦA NGƯỜI DU TỬ (Du tử ca)  Đoàn Dự. –   Thuỳ ngôn thốn thảo tâmBáo đắc tam xuân huy Nào ai dám nói một tấc lòng của cỏCó thể báo đáp được ánh dương của ba tháng xuân(Thơ Mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài ca của Người Du Tử – Tác giả Đoàn Dự