Daily Archives: Tháng Bảy 3, 2021

Nỗi Niềm Tháng Sáu – Thơ TPK

NỖI NIỀM THÁNG SÁU Tháng sáu về với nhiều nỗi nhớ Nhớ mẹ cha và nhớ quê hương Mẹ cha nay ở Thiên Đường Quê hương giờ vẫn trăm đường đắng cay Mẹ cha mất từ ngày còn nhỏ Đất nước thì nhuộm đỏ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nỗi Niềm Tháng Sáu – Thơ TPK