Daily Archives: Tháng Bảy 6, 2021

Một Kỷ Niệm Với Cha Thỏa _ Hồi ký của NCM

    MỘT KỶ NIỆM VỚI CHA THỎA Trại Cải Tạo Nam Hà năm 1978. Từ Trại B tôi chuyển ra Trại A, được “biên chế” vào buồng 16. Khi mở cửa cho vào, những người nhanh nhẹn ùa vào chiếm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Kỷ Niệm Với Cha Thỏa _ Hồi ký của NCM