Daily Archives: Tháng Bảy 27, 2021

LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt

LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt Vào đầu tháng 7 vừa qua, sau khi giải phẫu thông tim thành công, K1 Nguyễn văn Suốt đã trở về quê ở Mỏ Cày, Bến Tre để tịnh dưỡng. Vừa qua, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt