Daily Archives: Tháng Bảy 16, 2021

Thư Cám Ơn của Nghĩa LĐ

Thưa các bạn Khóa Một, Khi được họp mặt với một số bạn Khóa 1 ở San Jose rồi Westminster trong thời gian vừa qua, LHN rất vui và thấy mình đã xài “thời gian” và “xăng nhớt” rất xứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Cám Ơn của Nghĩa LĐ