Daily Archives: Tháng Bảy 8, 2021

SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM” (ST)

SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM” Xóm là một danh từ thuần Việt. Chữ “Xóm tui” nghe thật thân thương gần gũi, một danh xưng xuất phát tự đáy lòng của Dân Nam Kỳ lục tỉnh. Ngày xưa, chòm xóm là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM” (ST)

12 Lợi Ích của Việc Đi Bộ Hằng Ngày

12 lợi-ích tuyệt-vời của việc kiên-trì đi-bộ mỗi ngày. Chân khỏe, toàn thân khỏe (Ảnh: Internet) Tục ngữ có câu, người già chân già trước. Lý do là vì 2/3 cơ thịt trong cơ thể đều tập trung ở nửa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 12 Lợi Ích của Việc Đi Bộ Hằng Ngày