Daily Archives: Tháng Bảy 28, 2021

Đàn Bà Dễ Có Mấy Tay- Nói Về Bà Thủ Tướng Đức. ST

ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY !  Tuần lễ cuối tháng ba đầu tháng tư vừa rồi, Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đến thăm ba nước Pháp, Đức, Bỉ.Paris là điểm dừng chân đầu tiên. Ông giành ưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đàn Bà Dễ Có Mấy Tay- Nói Về Bà Thủ Tướng Đức. ST

TÂM THƯ của Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH v/v tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 14

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÂM THƯ của Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH v/v tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 14