Daily Archives: Tháng Mười Một 2, 2021

Tên Việt, tên Mỹ – Khổ Vì Cái Tên! (ST)

Tên Việt, tên Mỹ – Khổ Vì Cái Tên! Số là tui có một cô bạn gái người gốc Bắc kỳ 9 nút, cô ta được Cha Mẹ đặt cho một cái tên cúng cơm rất đẹp, Đái thị Xinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tên Việt, tên Mỹ – Khổ Vì Cái Tên! (ST)