Daily Archives: Tháng Mười Một 6, 2021

HẠ NẮNG CÒN VƯƠNG_Thơ: Thanh Hoàng; Nhạc: Phạm Lynh Phương

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HẠ NẮNG CÒN VƯƠNG_Thơ: Thanh Hoàng; Nhạc: Phạm Lynh Phương

ÔNG GIÀ VÀ CÔ CA SĨ_Đỗ Duy Ngọc

ÔNG GIÀ VÀ CÔ CA SĨ Sáng đến quán cà phê quen theo lời hẹn của người bạn. Nó chưa đến. Bên trái quán các bàn đều có khách ngồi, có lẽ bên đó gần máy lạnh. Bên phải có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ÔNG GIÀ VÀ CÔ CA SĨ_Đỗ Duy Ngọc