Daily Archives: Tháng Mười Một 11, 2021

55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4.

55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4. 1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do. 2. Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ Nón tai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4.