Daily Archives: Tháng Mười Một 10, 2021

Bò ăn thịt bò. Thơ cay Tuyến Sydney Australia

  BÒ ĂN THỊT BÒ Công An dân gọi Bò vàng Bò không ăn cỏ, ăn hàng thượng lưu Đồng loại khuyển, mã, hợi, ngưu Thân người óc thú lanh mưu ma đầu Bò Việt công du Châu Âu Đói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bò ăn thịt bò. Thơ cay Tuyến Sydney Australia