Daily Archives: Tháng Mười Một 16, 2021

Tình đồng chí trong thế giới VC- LTQ sưu tầm

LƯỢM LẶT “TÌNH ĐỒNG CHÍ” Trong thế giới Việt cộng. Cuối năm 2020, tôi được hãng phái vào Việt Nam để khảo sát công trình Clean Up Hóa Chất phi trường Đà Nẵng. Sau một tuần công tác hoàn tất, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình đồng chí trong thế giới VC- LTQ sưu tầm

THỦ ĐỨC MỘT THỜI KHÓ QUÊN_Nguyễn Quý Đại

THỦ ĐỨC MỘT THỜI KHÓ QUÊN Nguyễn Quý Đại Trước năm 1975, diện tích quận Thủ Đức khoảng 200 km² với những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, những khu vườn cây ăn trái xum xuê, vườn cao su xanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THỦ ĐỨC MỘT THỜI KHÓ QUÊN_Nguyễn Quý Đại

VẨN VƠ LẮM CHUYỆN_Đỗ Duy Ngọc

Vẩn Vơ Lắm Chuyện Đỗ Duy Ngọc             Nhiều bữa không ngủ được, tôi nằm nghĩ toàn mấy chuγện tào lao. Ví dụ như những năm sau 1975, cơm không có ăn, toàn bo bo với bột mì, thức ăn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VẨN VƠ LẮM CHUYỆN_Đỗ Duy Ngọc