Daily Archives: Tháng Mười Một 21, 2021

Chuyện ông Đạo Dừa (ST)

Chuyện ông Đạo Dừa  Ông tên Nguyễn Thành Nam, sanh năm 1910, con một ông chánh tổng ở Bến Tre, nhà giàu có tiếng, năm 18 tuổi ông đi du học bảy năm bên Pháp có bằng kỹ sư Canh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện ông Đạo Dừa (ST)