Thơ Nguyễn Phiến : TẠ ƠN

Phien Nguyen

TẠ ƠN

Hôm nay mầng lễ Tạ ơn
Nhớ về cha mẹ, vợ con, ông bà
Thân nhân bằng hửu gần xa
Những ai từng đã cho ta nụ cười
Cám ơn nhân loại khắp nơi
Dăng tay đón lấy những người Việt Nam
Lưu vong thoát cảnh bạo tàn
Tìm vùng đất sống thác ngàn vong thân
Tri ân người Mỷ thập phần
Tấm lòng từ ái cứu nhân tuyệt vời
Cho ta đứng giữa đất trời
Thảnh thơi vui sống cuộc đời Tự Do.

Phiến Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.