HÚY NHẬT TRUNG TÁ LONG_Trần Pháp & Trần Quốc Nại

This image has an empty alt attribute; its file name is trung-ta-long.jpg

HUÝ NHẬT TRUNG TÁ LONG

Huý nhật thường niên Trung Tá Long
Ba mươi ngày cuối tháng tư đen
Xẻ chia gia tộc cơn gia biến
Tưởng nhớ anh hùng vị quốc vong
Phú quý chẳng màng khi nước đục
Cơ hàn cam chịu để lòng trong
Quyết đem an lạc tô đời sống
Gãy cánh giữa đường mộng vỡ tan

TP

Bài Họa của TQN:

NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Cảnh Sát Quốc Gia Trung Tá Long
Anh hùng tuẫn tiết tháng tư đen
Vinh danh xứng đáng khi nằm xuống
Hào kiệt hy sinh vận nước vong
Lưu lại tiếng thơm cho hậu thế
Mang theo khí phách giữ lòng trong
Ngàn năm bia đá hằng ghi dấu
Trang sử Việt Nam mãi chẳng tan./-
TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.