Daily Archives: Tháng Năm 2, 2022

MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG (Truyện vui)

                                    Mừng Ngày Chiến Thắng                                                 Lộc Dương Như mọi ngày, cứ vào lúc tờ mờ sáng, bà mẹ Việt Nam anh hùng có tên là Ngu Thị Muội lại mò mẫm xuống con rạch bên nhà để mong kiếm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG (Truyện vui)