Daily Archives: Tháng Năm 17, 2022

DÂU HIỀN CẢNH SÁT_Thơ: Lệ Khanh

Dâu Hiền Cảnh Sát Lệ Khanh Thường giàu vì bạn sang vì vợ, Cảnh Sát Dâu Hiền góp lắm công. Vận nước thăng trầm luôn vững chí, Giúp chồng cuộc sống được hanh thông. Nay dù luân lạc thân lưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở DÂU HIỀN CẢNH SÁT_Thơ: Lệ Khanh

BÀ PHAN THỊ MINH YẾN LÀ AI?

Bà PHAN THỊ MINH YẾN Là Ai? Từ một nữ sinh trường đầm kiêu sa, thành bà Tướng đầy uy quyền, rồi thế thời đổi thay thành thợ hớt tóc 30 năm dài để nuôi 4 người con nên người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BÀ PHAN THỊ MINH YẾN LÀ AI?

Chiếc Xe Hơi Màu Đỏ (ST)

Chiếc xe hơi màu đỏ (Bài do Võ Thiệu chuyển) Trong chiến tranh, có nhiều chuyện lạ lùng đến khó tin, và đây là câu chuyện được kể lại hôm qua từ một cư dân Kyiv. Khi rời hầm tránh bom, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiếc Xe Hơi Màu Đỏ (ST)