Daily Archives: Tháng Năm 31, 2022

Thơ Chiến Sĩ Trân Vong – TPK

CHIẾN SĨ TRẬN VONG Nhân ngày “Chiến Sĩ Trận Vong” Xin thắp một nén hương lòng nhớ anh Ghi ơn tử sĩ liệt oanh Xả thân giúp nước sử xanh lưu truyền Anh đi để giữ lời nguyền Giữ gìn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Chiến Sĩ Trân Vong – TPK