Daily Archives: Tháng Năm 12, 2022

Vòng nguyệt quế cho phố núi cao – tg Trương đình Tuấn

Vòng nguyệt quế cho phố núi cao        Trương Đình Tuấn Thi sĩ Vũ Hữu Định làm bài thơ “Còn Chút Gì Để Nhớ” vào năm 1970 khi bị đày lên Pleiku để làm Lao công đào binh. Bài thơ sau đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vòng nguyệt quế cho phố núi cao – tg Trương đình Tuấn

Lịch sử Phi Trường Tân Sơn Nhất

ĐÔI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT Phi trường Tân Sơn Nhứt là một trong những sân bay nhộn nhịp hàng đầu thế giới vào khoảng hơn 50 năm trước. “Ngày đó, cứ trung bình mỗi phút, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch sử Phi Trường Tân Sơn Nhất

Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi_Huỳnh Quốc Bình

CHỈ CÓ MẸ VÀ CHỈ CÓ MẸ MÀ THÔI Huỳnh Quốc Bình (Bài do Bửu Hồng chuyển) … Chỉ có mẹ ruột mới dám chết cho con mình chứ không một người đàn bà nào dám chết thay cho con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi_Huỳnh Quốc Bình