Daily Archives: Tháng Năm 3, 2022

GỞI TIỀN CHO MẸ_Thơ: Nguyễn Minh Thanh

Gởi tiền cho Mẹ * Ngậm ngùi tưởng niệm Tướng quân Trần Văn Hai !! Con bất hiếu chút tiền xin dâng Mẹ Và, Mẹ ơi vĩnh biệt kể từ đây Ngóng tin con, Mẹ vò võ từng ngày Mắt thăm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GỞI TIỀN CHO MẸ_Thơ: Nguyễn Minh Thanh