Daily Archives: Tháng Năm 4, 2022

Người đi không muốn lưu lại bằng chứng

Đại sứ Pháp gắng sức cứu miền nam Vietnam giây phút cuối cùng. Jean-Marie Mérillon: NGƯỜI ĐI KHÔNG MUỐN LƯU LẠI BẰNG CHỨNG Đã đến lúc Đại Sứ Martin phải nói thật với tôi: Nước Mỹ cần phải làm gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người đi không muốn lưu lại bằng chứng