Daily Archives: Tháng Mười 3, 2022

Đậu là thực phẩm trường thọ – TPK Sưu tầm

Đậu là thực phẩm trường thọ, mỗi loại đều có những lợi ích riêng Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” viết rằng, “Ngũ cốc nghi vi dưỡng, thất đậu tắc bất lương”, ý rằng: ngũ cốc phù hợp để làm chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đậu là thực phẩm trường thọ – TPK Sưu tầm