Daily Archives: Tháng Mười 18, 2022

Những địa chỉ nổi tiếng ở Sài Gòn trước và sau 1975

Sài Gòn, những địa chỉ nổi tiếng trước và sau 1975 Hình của Nguyễn Thế Phương (BBC) Sài Gòn, với tình yêu bao dung cho cư dân, qua ống kính của Nguyễn Thế Phương: Dinh Độc Lập (tên gọi trước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những địa chỉ nổi tiếng ở Sài Gòn trước và sau 1975