Daily Archives: Tháng Mười 7, 2022

Mỗi tuần một bài hát hay: Áo Lụa Hà Đông

3- Xuất Xứ Bài “Áo Lụa Hà Đông”  của Ngô Thụy Miên Ai trong chúng ta cũng đã từng hát một lần bài “Áo Lụa Hà Đông” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhưng mấy ai biết rằng bài hát này lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mỗi tuần một bài hát hay: Áo Lụa Hà Đông