Daily Archives: Tháng Mười 6, 2022

MỘT LẦN GẶP GỠ_Thơ: Trần Văn Chính

Một Lần Gặp Gỡ  Trần Văn Chính (Kính tặng Cố TGM Nguyễn Văn Thuận và quý bạn cùng chung chuyến lưu đầy) Một lần con đến với Cha Mùa đông 76, đường ra lưu đầy Chiếc Hồng Hà, than bụi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT LẦN GẶP GỠ_Thơ: Trần Văn Chính

VÌ SAO BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN ĐƯỢC GỌI LÀ XỨ “NẪU” (ST)

Vì sao Bình Định, Phú Yên được gọi là ‘xứ Nẫu’? Nghe tên “xứ Nẫu”, nhiều người biết vùng đất đang được nói đến là Bình Định, Phú Yên, tuy nhiên không mấy người hiểu được nguồn gốc và ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VÌ SAO BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN ĐƯỢC GỌI LÀ XỨ “NẪU” (ST)