Daily Archives: Tháng Mười 12, 2022

Bửu Hồng tường trình từ Đà Nẵng

BỬU HỒNG TƯỜNG TRÌNH TỪ ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Thân báo cho quý Mạnh Thường Quân trong project giúp đỡ vợ K1 Trương Hè.  CNN vừa được Bửu Hồng cho biết đã giao đủ số tiền $3000.00 của quý bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bửu Hồng tường trình từ Đà Nẵng