Phân Ưu

Xin thông báo quý Niên trưởng và các bạn K1 một tin buồn:
Hiền thê của cựu SVSQ K1 HVCSQG Nguyễn Văn Tạo

 Maria Nguyễn Thị Lễ

 vừa từ trần tại Bệnh Viện Fountain Valley,
thành phố Fountain Valley, CA ngày 15/5/2012.

 hưởng thọ 61 tuổi.
Trước tin đau buồn này, toàn thể Nam Nữ Cựu K1-HVCSQG xin chân thành phân ưu cùng K1 Nguyễn Văn Tạo và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Lễ
sớm được về Nước Thiên Đường.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 Nhử đình Toán và toàn thể Nam Nữ K1

PS. Vì hoàn cảnh gia đình K1 Ng. Văn Tạo có nhiều khó khăn, nên BĐD Khóa 1 sẽ cử đại diện đến Phân Ưu và phúng điếu trực tiếp tại nhà quàn Thiên An Môn (góc đường Beach/Westminster) Phòng số 1 thay vì đăng báo & mua vòng hoa vào lúc 6:30PM ngày 17/5/2012

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.