Một số ACE K1 Họp Mặt Tại Nam Cali_ Bản tin và hình ảnh ,Thiệu Vỏ

 Hôm nay lúc 7:00PM ngày 25 tháng 5 năm 2012 , các AC cựu  SVSQ/HV/CSQG khóa I đã họp mặt tại một nhà hàng trước Chợ Người Việt.
Tổng cộng khoảng 50 người, phần đông các AC hiện cư ngụ tại Nam Cali, số còn lại gồm các AC từ khắp nơi trên nước Mỹ về tham dự Đại Hội CSQG/VNCH toàn thế giới để bầu các chức vụ trong Ban Đại Diện và Ban Điều Hành của Tổng Hội CSQG. Có vài AC đã hơn 36 năm, nay mới gặp lại nhau, thật là vinh hạnh và vui mừng.
Đặc biệt trong buổi họp mặt hôm nay có sự hiện diện của Niên Trưởng Trần Quan An và Niên Trưởng Vỏ là hai vị cựu giảng sư, và một vài vị khách quý khác.
 Một vài hình ảnh ghi lại được trong buổi dạ tiệc mừng gặp mặt của toàn thể cựu SVSQ/HV/CSQG/K1. Thiệu Vỏ xin chia xẽ đến các bạn đồng môn ở xa không về dự Đai Hội CSQG toàn thế giới kỳ nầy.

Trân trọng,

Thiệu Vỏ.

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.