Kết Quả Bầu Cử Hai Cơ Chế Của Tổng Hội CSQG

Kinh gởi Qúy Niên Trưởng và Qúy Chiến Hữu.
Vào lúc 10:00AM ngày 26/5/2012, Đại Hội Đồng tiếp tục làm việc tại Hội Trường Nhà Hàng Regent West để thảo luận cách thức bầu cử hai cơ chế Hội Đồng Đại Diện, và Hội Đồng Điều Hành của Tổng Hội CSQG/VNCH.
Sau các phần nghi thức thường lệ trong Lễ Khai Mạc, Đại Hội Đồng đã đề cử các NT sau đây vào  Chủ Tọa Đoàn để điều hành Đại Hội :
NT Lê sơn Thanh,Thẩm phán Trần an Bài, Cựu Đại tá Trần minh Công, cựu Đại Tá Vỏ văn Xét.

Sau những đóng góp ý kiến của các Đại Diện địa phương về cách thức bầu cử theo như nội quy quy định, Đại Hội Đồng đã tiến hành bầu cử, và kết  qủa bầu cử hai cơ chế của Tổng Hội như sau :
       – NT Trần Quan An tái đắc cử Hội Đồng Quản Tri.
       – NT Phan Tấn-Ngọc tái đắt cử Hội Đồng Giám Sát
       – NT Phan Tấn-Ngưu tái đắt cử Hội Đồng Điều Hành.
Ba niên trưởng được bầu, ra trình diện trước Đại Hội Đồng.
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành tái đắt cử, NT Phan Tấn Ngưu phát biểu, cam kết cố gắng thực hiện tốt các trách vụ Đại Hội Đồng giao phó.       

  Cuối buổi Đại Hội,  NT Thái Văn Hòa, xung phong phụ trách Ban Sọan Thảo Cảnh Sử CSQG/VNCH, và yêu cầu Thẩm Phán Trần An Bài làm cố vấn cho Ban này, đồng thời tuyên hứa sẽ thực hiện hoàn tất trong nhiệm kỳ này.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại được trong buổi làm việc sáng nay.
-Thiệu Vỏ tường trình từ Nam California

This slideshow requires JavaScript.


     

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.