Video Mừng Ngày Cảnh Lực 1-6_Hội Ái Hữu CSQG Minnesota

Kính mời Quý Vị và các bạn xem các đoạn video do bạn K1 Lê Hữu Nghĩa vừa gởi đến CNN, nhân dịp Hội Ái Hữu CSQG Minnesota tổ chức Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1-6

Phần 1:


Phần 2:


phần 3:


Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.