Bản Tin Tổng Hợp về Đại Hội Kỳ VI của Tổng Hội CSQG VNCH

Đại Hội kỳ thứ VI của Tổng Hội Cựu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trên thế giới đã được long trọng tổ chức tại Nam California Hoa kỳ ngày 26 tháng 5 năm 2012 nhằm mục  đích thắc chặt tình thân ái trong Đại Gia Đình CSQG khắp nơi trên thế giới đồng thời Đại Hội sẽ bầu lại các chức vụ quan trọng trong Tổng Hội. Đại Hội quy tụ trên 450 người tham dự được K1 Nhữ Đình Toán ghi nhận như sau:
Về phía các niên trưởng tham dự có:

– NT cựu Th/Tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu Tư Lệnh CSQG/VNCH, và phu nhân
– NT Lê Sơn Thanh
– NT Võ Văn Xét
– NT Trần Ngọc Nguyên
– NT Lợi Nguyên Tấn
– NT Trần Minh Công, cựu VT/HVCSQG
– TS Trần An Bài, cựu giảng sư HVCSQG
– TS Hà Văn Hải, cựu GS/HVCSQG

Về các Hội Ái Hữu CSQG địa phương có:

– Hội CSQG Bắc California: C/h Trần Đức Túc, Hội Trưởng
– Hội Cựu SVSQ / HVCSQG Bắc Calif.: C/h Nguyễn Hữu Nhật, XLTV / HT
– Hội CSQG t/b Washington: C/h Trần Đờn, HT
– Hội CSQG Kansas: C/h Nguyễn Thế Quang, Đại diện
– Hội CSQG Florida: C/h Ng. Văn Thuyết, HT
-Hội CSQG Arizona: C/h Lê văn Châu. HT
– Hội CSQG Georgia: C/h Lê Văn Lòng, HT
– Hội CSQG San Diego: C/h Nguyễn Tấn Tương, HT
– Hội CSQG Houston (TX): C/h Lê Lang, HT
– Hội CSQG Dallas-Fortworth (TX): C/h Lâm Minh Sơn, đại diện
– Hội CSQG Nam California: C/h Nguyễn V. Lợi, đại diện (vì ông HT PT Ngưu      đang bận tổ chức Đại Hội)
– Hội CSQG Pomona (CA): C/h Lê Đối, HT
– Hội CSQG Massachusetts: C/h Đỗ Ngọc Thạch, đại diện
– Đại diện Tổng Hội tại Arkansas: C/h Lê V. Thao
–    – ” –         – ” –      Michigan: C/h Lê Thuận
–    – ” –         – ” –      Oregon: C/h Nguyễn Hữu Hải.

 Ngoài các NT + CH /CSQG còn có một số các đại diện Hội Đoàn trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cũng như Tập Thể Chiến sĩ trong vùng Tây Nam

 Chương trình Đại Hội gồm có 3 phần:

Phần 1: Lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa trước Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ  thành phố Wesminter Cali, được tổ chức lúc 8:00AM.
Tham dự có NT Lê Sơn Thanh, Thẩm phán Trần an Bài, Các thành viên trong Tổng Hội cùng các Hội Trưởng hoặc Đại diện các Hội Ái Hữu CSQG địa phương và một số chiến hữu csqg và gia đình.
NT Ngô Bá Phước, cựu Liên Đoàn Trưởng  Liên Đoàn SVSQ -HV-CSQG điều khiển lễ Chào cờ đặt vòng hoa tưởng nhớ các Chiến Sĩ VNCH và Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Chống Cộng Sản tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975

Phần 2: Bầu cử lại các chức vụ quan trọng trong Tổng Hội:
Được tồ chức tại  Hội Trường Nhà Hàng Regent West Cali lúc 10:00AM cùng ngày để thảo luận cách thức bầu cử hai cơ chế Hội Đồng Đại Diện, và Hội Đồng Điều Hành của Tổng Hội CSQG/VNCH.
Sau Lễ Khai Mạc, Đại Hội Đồng đã đề cử các NT sau đây vào  Chủ Tọa Đoàn để điều hành Đại Hội :
NT Lê sơn Thanh,
Thẩm phán Trần an Bài.
Cựu Đại tá Trần minh Công.
Cựu Đại Tá Vỏ văn Xét.

Các Đại Diện các Hội Ái Hữu CSQG địa phương  đã tham gia đóng góp ý kiến về cách thức bầu cử theo như nội quy quy định, Đại Hội Đồng đã tiến hành bầu cử, và kết qủa đã được CH Sơn Rotha, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, lên công bố như sau:

1. CH Trần Quan An, tái đắt cử chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị TH/CSQG
2. CH Phạm Tấn Ngọc
,tái đắt cử chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Hội Đồng Giám Sát
3. CH Phan Tấn Ngưu
, tái đắt cử chức Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TH/CSQG (Tổng Hội Trưởng).

Chiến Hữu Phan Tấn Ngưu vừa được đại Hội Đồng bầu lại vào chức vụ Tổng Hội Trưởng lên phát biểu cam kết cố gắng thực hiện tốt các trách vụ Đại Hội Đồng giao phó trong tiếng vổ tay tán thưởng của các Niên Trưởng và toàn thể Đại Hội.

Phần 3: Dạ tiệc liên hoan công bố kết quả bầu cử được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Kingdom lúc 6:00PM. Sau những nghi thức khai mạc thường lệ, là những phát biểu của hai vị vừa được bầu lại Hội Đồng Quản Trị Trần Quan An, và Hội Đồng Điều Hành Phan Tấn Ngưu . Cuối cùng là phần văn nghệ cây nhà lá vườn. Hầu hết chương trình văn nghệ giúp vui đều do gia đình CSQG đảm trách. Chỉ có một ít thân hữu bên ngoài. Theo cảm nghĩ của mọi người tham dự, có hai bản nhạc được tán thưởng: bản Lá Cờ Thiêng do tốp ca Nam Cali trình diễn và bản Hồn Long Tinh Việt, thơ Trần Trung Đạo, nhạc Mả Đình Sơn (CSQG) nói về cái chết của Trung Tá Nguyễn Văn Long ngày 30-4-1075, do ca sĩ Thúy Anh hát (dâu của Mã Đình Sơn).

 Chương trình đến gần 11:00PM mới chấm dứt.

 (Căn Nhà Nhỏ tổng hợp tin tức từ Tổng Hội CSQG tại Nam Cali)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.