Thuyết Vô Thường Nghịch

Hình Huỳnh Minh Thanh . Hôm nay đã khỏe đi làm việc trở lại. Sáng nay mời vài K1 Bắc Cali đi ăn phở.

K1 Phan Quang Nghiệp.

 Xin chúc mừng bạn Huỳnh Minh Thanh.
Mỗi khi có người bị bệnh nặng hay qua đời thì người ta thường đem thuyết “Vô Thường” ra để nói. Bây giờ bạn K1 HM Thanh cũng chứng minh cho chúng ta thấy “Thuyết Vô Thường Nghịch”. Mới ngày nào các bạn K1 San Jose vào nhà thương thăm Huỳnh Minh Thanh, chúng ta thấy rất tội nghiệp, nào dây nhợ, nào mặt nạ chụp vào mặt, bơ phờ, nhợt nhạt. Nhưng hôm nay trông Thanh thấy tươi tỉnh, vui vẻ, thay vì phải chuyền nước biển thì bạn Thanh mời các bạn ăn phở. Hí Hí. Đúng là Vô Thường Nghịch.

Mời xem một số hình ảnh mới nhất của Huỳnh Minh Thanh và các K1 San Jose.

CIMG6018 CIMG6019 CIMG6020 CIMG6021 CIMG6022 CIMG6023 CIMG6024 CIMG6025 CIMG6026 CIMG6027 CIMG6028 CIMG6029

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.