Thanks America_ Thơ Nguyễn Hoài Ân

Thanks America _NHA

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Thanks America_ Thơ Nguyễn Hoài Ân

 1. Kevin Phan nói:

  Tạ Ơn

  Hôm nay ngày lễTạ ơn
  Nhớ về cha mẹ,vợ con, ông bà
  Thân nhân bằng hửu gần xa
  Những ai từng đã cho ta nụ cười

  Cám ơn nhân loại khắp nơi
  Dăng tay đón lấy những người Việt Nam
  Lưu vong thoát cảnh bạo tàn
  Tìm vùng đất sống thác ngàn vong thân

  Tri ân người Mỹ thập phần
  Tấm lòng từ ái cứu nhân tuyệt vời
  Cho ta đứng giữa đất trời
  Thảnh thơi vui sống một đời Tự Do
  Nguyễn Phiến

Đã đóng bình luận.