Daily Archives: Tháng Mười 7, 2014

Kiếp Trước – Kiếp Sau_Thơ NHA

Hình ảnh | Posted on by

Album hình của Bửu Hồng

Bạn Bửu Hồng gởi cho CNN đầy đủ hình ảnh của chuyến du Nam Texas. Ngoài các bạn đã được nói đến trong bài của Gà Mái Tre chúng ta sẽ thấy  có thêm hình của bạn Nguyễn văn Trai. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ